Bán liền kề Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh – Giá tốt nhất thị trường

Hiện tại, chúng tôi đang bán và phân phối rất nhiều lô đất liền kề tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh – Hà Đông, Hà Nội.

Dự án khu đô thị Thanh Hà đã đi vào hoạt động được một phần, là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư cũng như những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở.

Đến thời điểm hiện tại, các lô liền kề tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 gần như đều có chủ sở hữu, với lợi nhuận không ngừng tăng, đây là sự lựa chọn sáng suốt cho những người đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Chúng tôi hiện đang bán liền kề Thanh Hà chính chủ các lô như sau:

 • Liền kề B1.1 – Lk 3 ô 4: Diện tích 100m2, Hướng tây, mặt trước nhà là phố đi bộ đường 46m, mặt sau là vườn hoa. Giá 68tr/m2
 • Liền kề B2.1 – Lk 3 ô 47: Diện tích 77.5m2, Hướng Nam, ô đầu đốc, gần chung cư, Giá 46tr/m2
 • Liền kề B1.2 – Lk 1 ô 18: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 25m, Giá 63tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 10 ô 18: Diện tích 95m2, Hướng Tây, đường 14m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề B2.1 – Lk 2 ô 1: Diện tích 96m2, Hướng Bắc, ô góc gần hồ, đường 14m, Giá 60tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 15 ô 8: Diện tích 152.05m2, Hướng Bắc và Đông ( ô góc), đường 17m, Giá 95tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 4 ô 9: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 25m, Giá 63tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 4 ô 7: Diện tích 100m2, Hướng Tây Bắc, đường 17m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 1 : Diện tích 100m2, Hướng Tây, đường 46m, Giá 62tr/m2.
 • Liền kề B2.1 – Lk 4 ô 5: Diện tích 77.5m2, Hướng Bắc, đường 14m, ô đầu đốc, Giá gốc + 1.9 tỉ
 • Liền kề A2.4 – Lk 2 ô 10: Diện tích 117.5m2, Hướng Đông, đường 17m, Giá 32tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 8 ô 14: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 25m, Giá 62tr/m2.
 • Liền kề B1.2 – Lk 5 ô 21: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 25m, Giá 55tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 11 ô 14: Diện tích 90m2, Hướng Nam, đường 14m, Giá 45tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 14 ô 19: Diện tích 90m2, Hướng Tây, đường 17m, Giá 51tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 2 ô 16: Diện tích 145m2, Hướng Nam ( ô góc), đường 14m, Giá 52tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 14 ô 16: Diện tích 90m2, Hướng Nam, đường 14m, Giá 45tr/m2.
 • Liền kề A2.4 – Lk 10 ô 8: Diện tích 100m2, Hướng Bắc, đường 14m, Giá 37tr/m2.
 • Liền kề B1.3 – Lk 6 ô 11: Diện tích 102m2, Hướng Đông Nam, đường 17m, Giá 51tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 04 ô 7: Diện tích 100m2, Hướng Tây Bắc, đường 17m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề A2.4 – Lk 1 ô 7: Diện tích 117.5m2, Hướng Đông, đường 17m, Giá 36tr/m2.
 • Liền kề A2.4 – Lk 8 ô 26: Diện tích 100m2, Hướng Tây, đường 14m, Giá 36tr/m2.
 • Liền kề A2.4 – Lk 10 ô 3: Diện tích 100m2, Hướng Bắc, đường 14m, Giá 37tr/m2.
 • Liền kề B1.4 – Lk 28 ô 10: Diện tích 127.5m2, Hướng Nam và Tây ( ô góc), đường 17m, Giá 44tr/m2.
 • Liền kề B1.2 – Lk 1 ô 18: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 25m, Giá 63tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – LK 12 ô 4: Diện tích 90m, hướng Bắc, đường 14m,         Giá 45tr/m2
 • Liền kề B1.12 – Lk 8 ô 18: Diện tích 100m2, Hướng Bắc, đường 14m, Giá 47.5tr/m2
 • Liền kề B1.4 – Lk 18 ô 5 : Diện tích 100m2, Hướng Tây Bắc, đường 17m Giá 47tr/m2
 • Liền kề A2.3 – Lk 4 ô 23 : Diện tích 102m2, Hướng Nam, đường 17m, Giá 53tr/m2
 • Liền kề B1.4 – Lk 32 ô 2: Diện tích 100m2, Hướng Đông Bắc, đường 14m, Giá 40tr/m2
 • Liền kề B1.4 – Lk 37 ô 11: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 14m, Giá 40tr/m2
 • Liền kề B1.4 – Lk 38 ô 1: Diện tích 137,5m2, Hướng Đông Bắc – Tây Nam ( ô góc ), đường 14m và đường 17m, Giá 56tr/m2
 • Liền kề B1.3 – Lk 4 ô 1: Diện tích 102m2, Hướng Bắc ( ô góc vườn hoa), đường 25m, Giá 70tr/m2
 • Liền kề B1.2 – Lk 3 ô 22: Diện tích 102m2, Hướng Nam ( ô góc vườn hoa), đường 25m, Giá 65tr/m2
 • Liền kề A2.3 – Lk 6 ô 11: Diện tích 147,5m2, Hướng Đông và Bắc ( ô góc Shophouse ), đường 50m và đường 17m, Giá 160tr/m2
 • Liền kề A2.3 – Lk 6 ô 12: Diện tích 100m2, Hướng Đông, đường 50m ( Shophouse ), giá 150tr
 • Liền kề A1.2 – Lk 17 ô 3: Diện tích 93.34m2, Hướng Đông, đường 25m, Giá 70tr/m2
 • Liền kề A2.7– Lk 1 ô 11: Diện tích 81m2, Hướng Đông và Đông Bắc, đường 14m, Giá 55tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 22 ô 18: Diện tích 81,15m2, Hướng Tây Nam, đường 14m, Giá 51tr/m2.
 • Liền kề A2.4 – Lk 7 ô 6: Diện tích 100m2, Hướng Tây Bắc, đường 25m, Giá 63tr/m2.
 • Liền kề A2.7 – Lk 7 ô 1: Diện tích 113.5m2, Hướng Tây, đường 14m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 10 ô 3: Diện tích 95m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề A2.7 – Lk 1 ô 6: Diện tích 85m2, Hướng Đông Bắc, đường 14m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 7 ô 13: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 17m, Giá 43,5tr/m2.
 • Liền kề B1.3 – Lk 3 ô 15: Diện tích 100m2, Hướng Nam, đường 14m, Giá 40tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 17 ô 23: Diện tích 112,5m2, Hướng Tây, đường 30m, Giá 56tr/m2.
 • Liền kề B1.4 – Lk 23 ô 9: Diện tích 97,5m2, Hướng Đông Bắc (ô góc), đường 14m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề B1.4 – Lk 12 ô 18: Diện tích 100m2, Hướng Đông, đường 17m, Giá 50tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 17 ô 15: Diện tích 112,5m2, Hướng Tây, đường 30m, Giá 58tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 17 ô 9: Diện tích 112.5m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá 42tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 16 ô 8: Diện tích 115m2, Hướng Đông Bắc, đường 17m, Giá 55tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 12 ô 5: Diện tích 112.5m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá 45tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 16 ô 14: Diện tích 112.5m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá  45tr/m2.
 • Liền kề B1.3 – Lk 15 ô 22: Diện tích 124.74m2, Hướng Nam, đường 30m, Giá 85tr/m2.
 • Liền kề B1. – Lk 15 ô 12: Diện tích 88,65m2, Hướng Đông, đường 25m, Giá  85tr/m2.
 • Liền kề A1.2 – Lk 24 ô 31, 32: Diện tích 125m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá  37tr/m2.
 • Liền kề B1.1 – Lk 3 ô 4: Diện tích 100m2, Hướng Tây, đường 46m, Giá 67tr/m2.
 • Liền kề B2.3 – Lk 17 ô 11: Diện tích 112.5m2, Hướng Đông, đường 14m, Giá 39tr/m2.
 • Liền kề B1.3 – Lk 7 ô 7: Diện tích 100m2, Hướng Đông Bắc, đường 25m, Giá 68tr/m2.
 • Liền kề A2.7 – Lk 9 ô 12A: Diện tích 90m2, Hướng Nam, đường 14m, Giá 41tr/m2.

Các lô đất liền kề chính chủ cần bán tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 còn rất nhiều vị trí khác, quý khách có nhu cầu mua hoặc tư vấn vui lòng liên hệ:

HOTLINE: 0979588536 – Mr.Quý

HOTLINE: 0964910366 – Mr.Duy

HOTLINE: 0918818872 – Ms.Loan

Fanpage:  Bất Động Sản Thanh Hà Cienco 5

Đ/C:  Bất động sản Q-D Land – Kiốt 48, Tòa nhà HH02 – 2B, Khu B1.4, Đô thị Thanh Hà Cienco 5, X.Cự Khê, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

1 Trackbacks / Pingbacks

 1. KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ, NHỮNG LÝ DO ĐỂ ĐẦU TƯ – Biệt Thự – Liền Kề – Chung cư Thanh Hà Cienco 5

Đã đóng bình luận.