THIẾT KẾ

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA HH02C TTTM B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CÁC CĂN HỘ TÒA HH02D,E KHU B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CÁC CĂN HỘ TÒA HH02A,B KHU B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA HH02C TTTM B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 19 TÒA HHO3A,B,C,D,E,F B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 19 TÒA HH02D,E KHU B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 19 TÒA HH02A,B KHU B2.1 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA HH02-2A,B,C KHU B1.4 KĐT THANH HÀ – MƯỜNG THANH

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ TÒA HH02-1A,B,C KHU B1.4 KĐT THANH HÀ MƯỜNG THANH