Chính chủ bán liền kề – Biệt thự khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Giá cho nhà đầu tư)

Hiện tại, chúng tôi đang bán và phân phối nhiều lô đất chính chủ tại dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 – Mường Thanh. Khu đô thị đã xong cơ sở hạ tầng, nhiều tiện ích dịch vụ đã đi vào hoạt động như chung cư, trường học, khu thể thao, hồ điều hoà, nhiều cây xanh… Nhiều vị trí đã được xây dựng và sử dụng.

Vị trí: Hà Đông, Cự Khê Thanh Oai – Hà Nội

 • Liền kề LK06 ô 10 – Khu B1.3

Diện tích: 100m2; Hướng: Đông; Đường trước nhà 17m; Giá bán: 50tr/m2

 • Liền kề LK10 ô 05 – Khu A2.4

Diện tích: 100m2; Hướng: Bắc; Đường trước nhà 14m; Giá bán: 35tr/m2

 • Liền kề LK04 ô 05 – Khu A1.2

Diện tích: 100m2; Hướng: Bắc – Tây Bắc; Đường trước nhà 17m; Giá bán 45tr/m2

 • Liền kề LK06 ô 08 – Khu B2.3

Diện tích: 100m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền 5m; Hướng: Bắc; Giá bán: 36tr/m2

 • Liền kề LK03 ô 46 – Khu B2.1

Diện tích: 77.5m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền 5m; Hướng: Nam; Giá bán: 43tr/m2

 • Liền kề LK1 ô 16 – Khu B1.2

Diện tích: 100m2, đường trước nhà 25m, mặt tiền 5m; Hướng: Nam; Giá bán: 60tr/m2

 • Liền kề LK10 ô 16 – Khu A1.2

Diện tích: 95m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền 5m; Hướng: Tây Bắc ; Giá bán: 48tr/m2

 • Liền kề LK2 ô 1 ( ô góc) – Khu B2.1

Diện tích: 96m2; Hướng: Tây và Bắc – 2 mặt tiền; Đường trước nhà 14m; Giá bán: 57tr/m2

 •  Biệt thự BT03 lô 06 – Khu B2.3

Diện tích: 200m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền 10m; Hướng: Tây Bắc; Giá bán: 25.5tr/m2

 • Liền kề LK15 ô 08 (ô góc) – Khu A1.2

Diện tích: 152.05m2, đường trước nhà 14 và 25m, mặt tiền lô góc siêu rộng; 2 hướng chính: Bắc và Đông; Giá bán: 86tr/m2

 •  Biệt thự BT03 ô 14 – Khu A2.2

Diện tích: 372.93m2, đường trước nhà 25m, mặt tiền rộng; Hướng: Đông; Giá bán: 45tr/m2

 • Biệt thự BT01 ô 15 (ô góc) – Khu B1.1

Diện tích: 266.98m2, đường trước nhà 14m và đường 25m, 2 mặt tiền cực rộng; Hướng: Nam và Đông; Giá bán: 60tr/m2

 •  Biệt thự BT10 ô 06 – Khu B2.2

Đường trước nhà 14m, mặt tiền 10m; Hướng: Bắc; Giá bán: 62tr/m2

 • Biệt thự BT4 ô 14 – Khu B1.1

Diện tích: 240m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền hơn 10m; Hướng: Nam; Giá bán: 35.5tr/m2

 • Liền kề LK04 ô 11 – Khu B1.1

Diện tích: 100m2, đường trước nhà 25m, mặt tiền 5m; hướng: Nam; Giá bán: 60tr/m2

 • Biệt thự BT01 – 05 – Khu B1.1

Diện tích: 230m2, đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng, không phải lô đường đâm; Hướng: Đông; Giá bán: 35tr/m2

 • Biệt thự BT01 ô 40 – Khu A2.10

Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng; Hướng: Bắc; Giá bán: 31tr/m2

 • Liền kề LK15 ô 03 – Khu B2.3

Diện tích: 100m2, Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng 5m; Hướng: Đông; Giá bán: 35tr/m2

 • Liền kề LK14 ô 05 – Khu A1.2

Diện tích: 95m2, Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng; Hướng: Đông; Giá bán: 4 tỉ.

 • Biệt thự BT01 ô 13 – Khu B2.5

Diện tích: 187.5m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng; Hướng: Đông và Nam; Giá bán: 37tr/m2

 • Liền kề  LK01 – Khu B1.1 ( Phố đi bộ)

Diện tích: 100m2; Đường trước nhà 46m, mặt tiền rộng 5m; Hướng: Tây; Giá bán: 59tr/m2

 • Biệt thự BT14 (Mặt hồ , đảo VIP) – Khu B2.1

Diện tích: 350m2; Đường trước nhà 17m, mặt tiền rộng 14m; Hướng: Đông; Giá bán: 64tr/m2

 • Liền kề LK01 ô 15 – Khu B2.3

Diện tích: 112.5m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng 5m; Hướng: Nam; Giá bán: 33tr/m2

 • Liền kề  LK04 ô 03 – Khu B2.1

Diện tích: 77.5m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng 5m; Hướng: Bắc; Giá bán: Gốc + 1.7 tỉ

 • Biệt thự BT03 ô 20 – Khu B2.4

Diện tích: 200m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng 10m; Hướng: Tây Nam; Giá bán: 35tr/m2

 • Biệt thự BT05 ô 24 – Khu B2.2

Diện tích: 200m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng 10m; Hướng: Tây Nam; Giá bán: 35tr/m2

 • Liền kề LK02 ô 8 – Khu A2.4

Diện tích: 117.5m2; Đường trước nhà 17m, mặt tiền rộng ; Hướng: Đông; Giá bán: 31tr/m2

 • Liền kề LK08 ô 17 – Khu B1.1

Diện tích: 100m2; đường trước nhà 25m, Hướng: Nam; Giá bán: 58tr/m2

 • Biệt thự BT01 ô 30 – Khu A2.10

Diện tích: 230m2; Đường trước nhà 17m, mặt tiền rộng; Hướng: Nam mát mẻ; Giá bán: 31tr/m2

 • Liền kề LK05 ô 19 – Khu B1.2

Diện tích: 100m2; Đường trước nhà 25m, mặt tiền rộng; Hướng: Nam mát mẻ; Giá bán: 52tr/m2

 • Liền kề LK11 ô 17 – Khu B1.1

Diện tích: 90m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng; Hướng: Nam; Giá bán: 42tr/m2

 • Biệt thự BT06 ( ô góc )  – Khu A1.3

Diện tích: 360m2; Đường trước nhà 25 và 14m, mặt tiền siêu rộng; Hướng: Đông và Tây; Giá bán: 42tr/m2

 • Biệt thự BT03 ô 01 ( ô góc vườn hoa ) – Khu B1.3

Diện tích: 202m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng, lô góc vườn hoa; Hướng: Đông; Giá bán: 42tr/m2

 • Biệt thự BT08 ô 14 – Khu A1.3

Diện tích: 200m2; Đường trước nhà 14m, mặt tiền rộng; Hướng: Nam mát mẻ; Giá bán: 35tr/m2

 • Biệt thự BT08 ô 03 – Khu A1.3

Diện tích: 200m2; Đường trước nhà 25m, mặt tiền rộng; Hướng: Bắc; Giá bán: 55tr/m2

 •  Liền kề LK14 ô 18 – Khu B1.1

Diện tích: 90m2; Đường trước nhà 25m, mặt tiền rộng; Hướng: Bắc; Giá bán: 48tr/m2

 • Biệt thự BT02 ô 06 – Khu B2.4

Diện tích: 250m2; Đường trước nhà 17m, mặt tiền rộng; Hướng: Tây, mặt sau nhà hướng Đông ( Trồng cây xanh) ; Giá bán: 29tr/m2

 • Liền kề LK02 ô 16 – Khu B2.3

Diện tích: 145m2; 2 mặt đường trước nhà 14m, mặt tiền siêu rộng; Hướng: Nam và Tây; Giá bán: 49tr/m2

 • Liền kề LK14 ô 15 – Khu B1.1

Diện tích: 90m2; đường trước nhà 14m, mặt tiền 5m; Hướng: Nam; Giá bán: 3.5 tỉ.

 • Biệt thự BT02 ô 22 – Khu A1.1

Diện tích: 200m2; đường trước nhà 14m, mặt tiền 10m; Hướng: Tây Nam; Giá bán: 8 tỉ

 •  Liền kề LK15 ô 24 – Khu A1.2

Diện tích: 100m2; đường trước nhà 14m, mặt tiền 5m; Hướng: tây Nam; Giá bán: 4 tỉ

 • Biệt thự BT07 ô số  02 – Khu B2.1

Diện tích: 250m2; đường trước nhà 30m, mặt tiền 10m; Hướng: Tây Nam; Giá bán: 52 triệu/ m2

 •  Biệt thự BT2 ô 15 – Khu A2.4

Diện tích: 300m2; đường trước nhà 14m, mặt tiền 12m; Hướng: Tây Nam; Giá bán: 22 triệu/ m2

 • Biệt thự BT01 ô 12A – Khu A1.1

Diện tích 209.33m2, đường trước nhà 14m, Hướng tây Bắc, Mặt sau của Shophouse, gần dường 25m và rất gần trục chính đường 60m; Giá bán: 37tr/m2

PHÁP LÝ: Hợp đồng với chủ đầu tư.

Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều vị trí chính chủ cần bán tại dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để nhận được thông tin chính xác và nhanh nhất:

HOTLINE 1: 0979588536 – Mr.Quý

HOTLINE 2: 0985020190 – Ms.Loan

HOTLINE 3: 0918818872 – Ms. Loan

Fanpage: Đầu tư và mua bán Bất Động Sản Thanh Hà Cienco 5

Đ/c: Phòng 1614 – HH02 – 2A Khu B1.4, Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 – Hà Nội.

Rate this post