Mặt bằng căn hộ tầng 19 Tòa HH02D, HH02E Khu B2.1 Thanh Hà

Loan Quý Land xin gửi đến quý khách hàng quan tâm tới căn hộ chung cư Thanh Hà Cienco 5 thiết kế của tầng tòa nhà HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà (Khu 5 tòa mới) của Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco 5.

Mặt bằng thiết kế căn hộ 02 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 04 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 06 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 08 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 10 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 12 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 14 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 16 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 18 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 20 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 22 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 24 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 26 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 28 tầng 19 chung cư HH02D, HH02E khu B2.1 Thanh Hà

Rate this post