Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa HH02C khu B2.1 Thanh Hà

Mặt bằng thiết kế tổng thể căn hộ Tầng 3 – 18 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà

Mặt bằng thiết kế căn hộ 02 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà

Mặt bằng thiết kế căn hộ 04 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà

Mặt bằng thiết kế căn hộ 06 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 08 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 10 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 12 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 14 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 16 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 18 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 20 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 22 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 24 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 26 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 28 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 30 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
Mặt bằng thiết kế căn hộ 32 chung cư HH02C khu B2.1 Thanh Hà
5/5 - (1 bình chọn)